Brf Karl

Parkering/garage

Parkering

I föreningen finns 116 platser i centralgaraget samt 50 utomhusparkeringsplatser och 11 separata garage i Gröna gatan 18 samt Kristinedalsgatan 5.

Garage och parkeringsplatser efter turordning.

Parkerings- och garageplatser följer inte lägenheten vid försäljning.

Parkering är inte tillåten på andra platser inom bostadsrättsföreningens område. Vid renoveringar och flytt kan tillfälligt parkeringstillstånd inhämtas från expeditionen.

Prislista för parkering (2021)

Enskilda garage - 450 kr/månad

Gemensamt garage - 400 kr/månad

P-platser Kristinedalsgatan - 200 kr/månad

Övriga P-platser - 250 kr/månad

Ovan priser gäller för medlemmar i Brf Karl, för utomstående tillkommer det en extra avgift.

 

Cyklar

Invändig cykelpakering finns i källarplan K1 Gröna gatan 18 respektive Kristinedalsgatan 5. På gården finns cykelparkering under skärmtak.