Brf Karl

Passer- & Bokningssystem

Sedan hösten 2016 införde vi ett passersystem i alla våra entrédörrar, där nyckelbrickor används för inpassering i gemensamma dörrar. Digitala informationstavlor installerades även i varje portingång. Genom dessa digitala tavlor kan man som boende boka sin tvättid, ta del av viktig information och göra felanmälan. 

Ni hittar all information om hur systemet fungerar i nedan fil.

 

Dokument


20180214 Kortbrux Passer O Bokning BRF Karl
0,45mb