Brf Karl

Sophantering

Återvinningsrum för glas, papper,metall,plast,glödlampor finns med ingång gavel Gröna gatan 16. Djupbehållare för organiskt avfall (bruna papp-påsar), restavfall samt kartong finns utanför.

Saker som inte kan sorteras under ovan nämnda fraktioner är det varje bostadsrättshavares ansvar att transportera till sortergård.