Brf Karl

Sophantering

Återvinningsrum för glas, papper,metall,plast,glödlampor finns med ingång gavel Gröna gatan 16. Djupbehållare för organiskt avfall (bruna papp-påsar), restavfall samt kartong finns utanför.

Viktigt att man försöker platta ihop sina sopor och kartonger mest möjligt innan man slänger dessa då vi betalar för volym och inte vikt. 

Saker som inte kan sorteras under ovan nämnda fraktioner är det varje bostadsrättshavares ansvar att transportera till sortergård.