Brf Karl

Energideklaration

Energi

Energideklaration är utförd med hänsyn till energiförbrukningen för 2010.
Energiprestandan för HSBs Brf Karl blev 111 kWh/m² och år varav el 49 kWh/m².

Liknande hus 117-143 kWh/ m².

Med hänsyn tagen till uppgifter lämnade av er och byggnadernas utformning, underhåll och ålder har byggnaderna ett normalt energiprestanda.

Styrelsen kommer arbeta med driftoptimering för att minska byggnadernas energiförbrukning.