Brf Karl

Framtida underhåll

Fasad

Framsidan av gröna gatan 10-16 samt 18. 
Ommålning av källare, garagenedfart samt tvättstuga 
2019/2020