Brf Karl

GDPR

Vår förening värnar om individens integritet. Dina personuppgifter behandlas på ett säkert, läs mer på denna länk https://www.hsb.se/gota/medlem/bostadsrattsforening/gdpr

Nedan hittar du ytterliggare information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

 

 

 

Dokument


Faq Gdpr Bostadsrattsforeningar
0,08mb