Brf Karl

Styrelse

Föreningsstämman i en bostadsrättsförening är det högsta beslutande organet i föreningen. Stämman utser vilka som skall ingå i föreningens styrelse. Styrelsen arbetar med de löpande frågorna som rör vår ekonomi, skötsel av fastigheten och andra gemensamma frågor.

En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Kontakta styrelsen via e-post på brf.karl@gmail.com.

 

Styrelse, revisorer & valberedning 2022-2023

Ordförande: Roger Nilsson
Sekreterare: Daniel Junvik
Ledamöter: Patrick Dahlqvist, Mikael Thompsson, Katarina Hakelid, David Hashemi och Moa Hägg
HSB-representant: Cecilia Petraeus
Vicevärd: Ann-Charlotte Nilsson

Revisor: Ingvar Melin
Revisor suppleant: Lucas Farbotko

Valberedning: Somayeh Saidmirzaee, Alireza Shokki