Brf Karl

Engagera dig!

Hej 👋

Nu är det dags att nominera kandidater till styrelse, revisorer och valberedning som väljs vid vårens föreningsstämma. Det går alldeles utmärkt att nominera sig själv.

Om du vill vara med och påverka vårt boende och omgivningen här i Brf. Karl finns det inget bättre sätt än att engagera sig i styrelsen.

Hur går nomineringen till?
Det kan inte bli enklare. Du behöver bara tala om vem du nominerar och varför. Det går bra att nominera sig själv.

Svenna

Nominera senast söndag 27 mars 2022.

 

✉️ Skicka e-post till sven@dahlstrand.net

📱 Ring eller messa till 0734 066 661

💬 Kom fram och prata när du ser oss.

 

Sven & Sanna
Dina grannar och valberedare för Brf. Karl

 

Vanliga frågor och svar

 

Vad är en föreningsstämma?
Föreningsstämman är det högst beslutande organet i föreningen, det vill säga medlemmarna, alltså du. Stämman väljer styrelse och andra förtroendevalda. 

Årsstämman 2022 hålls senare i vår (styrelsen återkommer med datum).

Vad gör styrelsen egentligen?
Att alla vi medlemmar gemensamt skulle ta löpande beslut, sköta underhåll av fastigheterna eller ha koll på ekonomin skulle inte fungera. Därför finns styrelsen.

Vilka ingår i en styrelse?
Styrelseordföranden som leder styrelsemöten. Sekreteraren som förbereder möten och för protokoll. Samt övriga ledamöter som är med och fattar beslut samt utför arbete. 

Vad gör revisor och revisorsassistent?
De granskar styrelsens arbete och föreningens ekonomi. Samt skriver en revisionsberättelse som bifogas i årsredovisningen. En revisor utses av HSB Riksförbund och övriga väljs av stämman.

Vad gör valberedningen?
Valberedningen ska bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. De lämnar förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.

Jag vill ställa upp men känner att jag inte kan tillräckligt?!
Styrelsen jobbar i ett lag och du är aldrig ensam. Du lär dig under resans gång. Dessutom bistår HSB med hjälp och utbildningar. Det finns bland annat grundkurser i styrelsearbete och revisionsarbete. 

Hur länge "är jag med"?
Som styrelseledamot väljs du på ett eller två år. Du kan önska att bli omvald för nästa period. Revisor, revisorsassistent och valberedning väljs på ett år. 

Får du något för arbetet?
Mycket av arbetet sker ideellt. Du gör arbetet för att vara med och påverka, få erfarenhet samt för att det är roligt. Men det utgår även ett arvode. 

Vad händer om ingen ställer upp?
Vi (och du) är beroende av att du som medlem ställer upp. Alla kan göra lite. Vill ingen ansöka till en post kan det betyda att föreningen behöver hyra in arbetskraft. Det skulle höja medlemsavgiften för alla.