Brf Karl

Förändring av lägenheter

Det är viktigt att ombyggnader görs på ett riktigt sätt då de kan påverka övriga boende. Allt arbete och alla förändringar som rör vatten, avlopp och bärande väggar samt andra väsentliga förändringar i lägenheten kräver godkännande av styrelsen. Ytterligare information samt ansökningshandlingar finns i nedanstående dokument.

Balkonger/fasad tillhör föreningen där alla ändringar eller avsteg måste godkännas av styrelsen. Föreningen har en balkongpolicy som omfattar balkonginredning, balkongräcke/fasad, elinstallationer och balkonggolv. Läs mer om vilka ansvar och regler du som bostadsrättsinnehavare har för balkongerna i nedanstående dokument. 

Om du ska renovera badrummet är det viktigt att veta att det finns noggranna regler för våtutrymmen som styrs av Boverkets Byggregler. Detta innebär att de åtgärder bostadrättshavaren vidtar i lägenheten alltid ska utföras fackmannamässigt och att kvalitetsdokument kan uppvisas efter slutfört arbete. Nedan hittar du Brf Karls regler på vad som gäller vid renovering av badrum. 

Persienner som finns i lägenheten är försedda av föreningen vid fönsterbytet och balkonginglasningen under 2017. Garantitiden gick ut efter ett år, så numera är bostadsrättsinnehavaren ansvarig för sina egna persienner.

Mall för ansökning av förändring av lägenhet finns under filen "Regler vid förändring av lägenheter". 

Notera att renoveringstider inte är samma som dem generella trivselreglerna. Tider som gäller för renovering är: vardagar 07:00-20:00 och helger 09:00-17:00.

Dokument


Regler vid förändring av lägenheter
0,12 mb

HSB BRF Karl Balkong Policy Regler A
0,2 mb

Att Renovera Badrum Brf Karls Regler
0,02 mb